Månedsarkiv: maj 2015

Danmarkshistoriens største våbenkøb.

Hvor dyre bliver de nye kampfly? Ja – afhængig af antallet fly bliver prisen på 30 milliarder kroner og mindst 100 milliarder kroner til brugsomkostninger frem til 2045. I dagens tal kostede Storebæltsbroen 37 milliarder.

Og valget af fly er måske allerede truffet. Præcis som det skete i Norge, hvor myndighederne ifølge den norske militæranalytiker, John Berg, svindlede med tallene for at kunne få skubbet det svenske Gripen ud af konkurrencen og i stedet pege på Joint Strike Fighter – det fly, som vi sikkert også ender med at købe i Danmark.

Hvad skal flyene så bruges til? Det har fredsforskeren Jan Øberg et bud på. På hans blog  kan man læse følgende: ”Fly af denne type har intet med forsvar af dansk territorium at gøre. Dertil kræves defensive systemer som helikoptere, minering, kystovervågning, kortrækkende raketter. Disse fly skal erhverves af to sagen uvedkommende grunde:

a) for at i fremtiden kunne deltage i internationale interventioner à la besættelsen af Irak og ødelæggelsen af Libyen – altså den slags, der strider imod folkeretten, er fiaskoer på egne præmisser, øger had og terrortrusler mod Danmark, skaber enorme menneskelige lidelser og flygtningestrømme – kort sagt, gør os og verden mindre sikker;

b) for at tækkes USA. Havde vi ikke været medlem af det USA-ledede NATO ville ingen have fundet på noget så modproduktivt, dumt og dyrt som dette.

Projektet bygger på myten om den evige trussel fra Rusland. Men Ruslands militære udgifter er i dag kun 8% af NATOs, så hvor er den militære trussel mod danske territorium, der kan motivere nye kampfly?

De nye fly vil tidligst være operative om fem år, og til den tid vil droner formentlig være et meget mere relevant bud på et effektivt luftforsvar.

Debatten har hidtil ikke handlet om hvad i alverden vi skal med disse maskiner, kun om valget mellem tre typer. Ikke et ord om nye kampfly i valgkampen, men efter valget vil der blive truffet en beslutning så hurtigt, at ingen opdager gigantinvesteringen – i en tid hvor der skæres ned på alt andet.

USA er i fuld gang med en selvmordsmission

For et par uger siden blev to prominente ukrainske opppositionspolitikere skudt ned på åben gade. Før dem havde 10 andre oppositionsfolk bare i indeværende år mistet livet under mistænkelige omstændigheder. De havde én ting til fælles, De var enten en del af den tidligere folkevalgte Yanukovych-regering eller støttede den. Blandt de dræbte tælles parlamentsmedlemmer og redaktører fra førende oppositionsaviser.

Det har vi ikke hørt meget til i Danmark. I USA er nyheden stort set blevet forbigået i tavshed. I stedet har Obama sendt 300 soldater fra USA´s 173. luftbårne brigade til Ukraine for at træne ukrainske styrker samt at levere våben til en værdi af 350 mill USD

USA støtter den ene side i borgerkrigen med våben, selvom det er i strid med international lov. Når Rusland gør det samme, mødes Putin med fordømmelser og økonomiske sanktioner.

USA’s og Europas store mediekoncerner har iværksat store propagandakampagner, som præsenteres Putin som den nye Hitler. Det er åbenbart en uopslidelig etiket, der kan bruges på alle, USA ikke kan lide eller gerne vil have skovlen under.

USA har provokeret Rusland med en lang række de facto krigshandlinger, og provokationerne eskalerer.

USA har brugt 5 mia USD på at destabilisere Ukraine. Resultatet var det kup, der væltede en lovligt valgt præsident og indsatte en neofascistisk regering. Og USA fik indsat sin darling, Yatsenuyk (Yats) som premiereminister, mens lederen af det nynazistiske parti, Svoboda, Andriy Parubiy blev sat i spidsen for hæren og sikkerhedsapparatet.

Siden murens fald, hvor Sovjetunionen blev lovet, at NATO ikke ville blive udvidet en tomme mod øst, har NATO ekspanderet helt til Ruslands grænser.

USA har med EU’s støtte iværksat sanktioner og har manipuleret med oliepris, valuta mv. for at underminere Ruslands økonomi. Desværre er det i næsten lige så høj grad gået ud over EU.

USA er i fuld gang med at opstille det såkaldte antiballistiske missilsystem (ABM) tæt på Ruslands grænser. Danske krigsskibe indgår aktivt i dette system, så det kan vel ikke komme bag på nogen, at de dermed bliver mål for russiske raketter? Det er en leg med ilden at opstille et system, der gør det muligt for USA at foretage et ”first-strike” atomangreb!

USA er i fuld gang med en selvmordsmission, og vi risikerer at ryge med i købet.

Var det meningen?

Grækerne og krisen i EU

Grækenland bliver af danske medier rutinemæssigt omtalt som en uansvarlig kontanthjælpsmodtager. Som en, der bare vil have og have og ikke levere. EU- og specielt Eurogruppe-eliten med de ledende finansministre i Eurozonen i spidsen beskylder den nye græske regering for ikke at tage situationen alvorlig og ikke levere forslag til reformer til tiden, men det er ikke sandt!

Den græske regering har som aftalt 20. februar med Eurogruppen fremlagt et 26 siders reformprogram med angivelse af tal for udgifter og indtægte inden for rammerne af et primært budgetoverskud på ca. 1,5 procent 2015. Reformpakke indeholder 70 forslag. Udgifterne forventes at være mellem 1 og 1,5 milliarder euro, mens indtægterne fra reformerne er beregnet til mellem 4,6 og 6,1 milliard.

Forslagene omfatter 8 områder og vil kunne gennemføres inden for det mandat, som den græske befolkning har givet regeringen ved valget. De er bare ikke helt i overensstemmelse med Eurogruppen forestillinger, og derfor afvises de.

Men de er måske et bedre bud på, hvordan krisen i EU skal løses. Det er jo ikke kun Grækenland, der er hårdt ramt af den forfejlede sparepolitik (Austerity).

Storbritannien er det seneste eksempel på en politik, der sælges som en succes, men i virkeligheden blot har taget fra de fattige og givet til de rige. Og som ikke har forbedret økonomien. De nye jobs, som David Cameron praler med, er dårligt betalte deltidsjobs. Han har blot skabt endnu flere working poors, som det også ses i Tyskland.

Grækerne ønsker disse reformer:

1. Skatteområdet:
– Beskatning af bankoverførelser fra og til Grækenland inkl. multinationale selskabers profitoverførelse.
– Bekæmpelse af illegal handel med olie, tobak og alkohol samt bekæmpelse af Moms-snyderi.
– Forbedret indsamling af skat generelt og bekæmpelse af skattesnyd blandt små og store virksomheder.
– Øget skat på reklamer i TV, luksusvarer og store ejendomme samt skat på E-Gambling på nettet.

2. Privatisering
– Indgåede privatiseringsaftaler fastholdes men undersøges individuelt for snyd og bedrag.
– Fremtidige privatiseringer skal foregå sådan, at staten forbliver medejer med afgørende indflydelse.
– Strategiske offentlige virksomheder bliver ikke privatiseret fx DEI/PPC indenfor energiområdet.

3. Den offentlige sektor:
– Modernisering og effektivisering af den offentlige sektor uden fyringer.
– Indførelse af nye IT-systemer.
– Afvikling af bureaukratiske mekanismer for godkendelse, registrering og oprettelse af private virksomheder.
– Færdiggørelse af en samlet jord- og matrikelregistrering for privat og offentlig ejendom.
– Modernisering, digitalisering og forenkling af det juridiske system.

4. Banksektoren:
– Generel modernisering, effektivisering og stabilisering af banksystemet med øget statslig kontrol.
– Oprettelse af en statsejet investeringsbank og kooperative banker.
– Bedre lånemuligheder til små og mellemstore virksomheder.

5. Energi og miljø:
– Gratis eller billig el-energi til ca. 300.000 fattige husholdninger og små virksomheder.
– Øget miljøbeskyttelse af særlige skov- og kystområder
– Samarbejde og investering i naturgasledning fra Rusland via Tyrkiet til Grækenland.

6. Arbejdsmarkedet:
– Modernisering af arbejdsmarkedet uden deregulering og forringelser af lønmodtagerforhold.
– Begrænsning af sort og ikke deklareret arbejde.
– Genetablering af det kollektive aftalesystem og sikring af lønmodtagerrettigheder.
– Gradvis øgning af mindstelønnen til niveauet for 2010 på 751 € i perioden 2015 til 2016.
– Ensliggørelse af arbejdsmarkedslove og afskaffelse af klientelistiske gunstige og lukrative ordninger.

7. Det sociale velfærdssystem
– Ensliggørelse af pensionssystemet og afskaffelse af klientelistiske pensionsordninger. 35% til 80% nedskæringer på alle lukrative pensionsordninger og afskaffelse af tidlig pension. – Afvikling af gæld til pensionsfonde for enkeltpersoner og små virksomheder.
– Fri adgang til det offentlige sundhedssystem for alle, der har mistet deres ”AMKA-sygesikringskort” pga. arbejdsløshed eller manglende selvforsikring.
– Genindførelse af en 13. pensionsudbetaling til fattige pensionister og øget statslig kontrol med pensionskasser.
– Opbygning af en bæredygtig sundhedssektor, genansættelse af læger, sygeplejer oa. samt ensliggørelse af og kontrol med sundhedsydelser.

8. Den humanitære krise:
– Hjælp til de ca. 35% af voksne og 40% af børn (ca. 300.000 familier), der lever i fattigdom i form af madkuponer, gratis elektricitet, rentetilskud mv.
– Hjælp til husvilde og stop for udsmidning af konkursramte fattige familier fra bolig.

Hvis de ikke bliver accepteret af Eurogruppen, bliver de sendt til folkeafstemning. Så vil det vise sig, om oligarkerne i EU vil anerkende de demokratiske spilleregler.

4. maj og kampen for frihed

Så har vi igen fejret årsdagen for Danmarks befrielse, og talere har igen hyldet friheden og som sædvanlig hyldet de danske soldater, der kæmper for Danmark i fjerne lande.

Hvis de, der døde for Danmarks frihed, vidste, at deres indsats bruges til at legitimere at Danmark delager i krige i andre lande fjernt fra Danmark, ville de rotere i deres grave.

Danmark har valgt side i et globalt magtspil mellem USA og Rusland. Siden angrebet på World Trade Center i 2001 har USA skabt kaos i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, store dele af Afrika og nu også Ukraine, der ligger betænkeligt tæt på Danmark. Og Danmark har været en villig medspiller. Som Yahya Hassan siger det, så har Danmark været med til at skabe de enorme flygtningestrømme, der nu forsøger at komme over Middelhavet.

Og ingen i det politiske establishment siger et ord om, hvorfor det er gået så galt og hvad vi kan gøre ved det. Men løsningen ligger lige for. Danmark skal have nogle nye værktøjer i sin udenrigspolitik. De militære løsninger har vist sig katastrofalt ubrugelige. Det er på tide, at fredelige ikkevoldelige diplomatiske midler tages i brug. Men det er lettere sagt end gjort.

Danmark er bundet meget tæt til USA og det er yderst vanskeligt for den danske regering at ændre på det forhold. En fristende tanke kunne være, at de nordiske lande gik sammen om at blive en tredje stemme på verdensscenen. I dag har vi to store blokke: USA og resten af Vesten på den ene side og Rusland, Kina Iran og resten af BRICS-landene på den anden. Vi mangler en tredje stemme.