Tysk topgeneral sår tvivl om Ukraines sejr i krigen mod Rusland

Harald Kujat, en af Tysklands topgeneraler udtalte sig for nylig i et schweizisk blad om spørgsmål om krigsskyld og Ukraines udsigter til at vinde krigen.

Han betonede, at jo længere den militære fase af konflikten varer, jo sværere vil det være at nå frem til en forhandlet fred. De territoriale ændringer, som Rusland foretog i slutningen af ​​september, er “svære at vende”. De er også en konsekvens af, at Ukraine tidligere havde brudt de lovende forhandlinger formidlet af Tyrkiet. På det tidspunkt ville Ukraine have skullet give langt mindre til gengæld:

»Ukraine havde forpligtet sig (i forhandlingerne i Istanbul i slutningen af ​​marts 2022 – red.) til at give afkald på NATO-medlemskab og ikke tillade stationering af udenlandske tropper eller militærfaciliteter. Til gengæld ville de modtage sikkerhedsgarantier fra stater efter eget valg. Fremtiden for de besatte områder skulle løses diplomatisk inden for 15 år med eksplicit afkald på militær magt.”

Ukraine var på det tidspunkt blevet advaret om, at afbrydelse af forhandlinger ville resultere i territoriale tab, men ignorerede disse advarsler. Kujat forklarede, at forhandlingerne mislykkedes, fordi den britiske premierminister Boris Johnson i Kiev den 9. april forhindrede en underskrivelse.” Ifølge generalen var hans begrundelse, at “Vesten ikke er klar til en ende på krigen”.

Russia Today havde i marts og april 2022 rapporteret om de russisk-ukrainske forhandlinger i Istanbul. I slutningen af ​​marts havde Rusland vist sin gode vilje ved at trække sig tilbage fra forstæderne til Kiev og hele det nordlige Ukraine, men de yderligere fremskridt, der forventedes i fredsforhandlingerne, blev ikke til noget. I stedet gik Ukraine i offensiven med beskyldninger mod Rusland om den påståede “Bocha-massakre”, som russiske embedsmænd beskriver som en iscenesættelse. Dengang sagde Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov offentligt, at Vesten forsøgte at forstyrre fredsforhandlingerne.

De amerikanske, britiske og ukrainske medier rapporterede omfattende om disse begivenheder.
Den russiske præsident Vladimir Putin nævnte dem også flere gange, men de tilgængelige oplysninger om emnet blev aldrig viderebragt af tyske medier.

I fælge general Kujat er Ukraine-krigen ikke kun en militær konflikt, men også en økonomisk krig og en informationskrig. “Moralske eller ideologiske motiver” spillede også en rolle. I medierne er det mest “eksperter”, der “ikke har sikkerhedspolitik eller strategisk viden eller erfaring”, der siger deres mening, sagde Kujat. Disse afgiver udtalelser om ekspertise, som de henter fra publikationer fra andre “eksperter med samme ”ekspertise”. Dette lægger også politisk pres på den føderale regering.

Ikke flere offensive våben til Ukraine!

Kujat, der har mange års aktiv tjeneste bag sig, blandt andet som formand for NATO-Rusland-rådet og NATO-Ukraine-kommissionen for stabscheferne, finder det særligt ærgerligt, at ”tyske sikkerhedsinteresser og farerne for vores land gennem en udvidelse og eskalering af krigen får så lidt opmærksomhed”.

Han sagde, at Ruslands mål i konflikten er at forhindre den “geopolitiske rival USA” i at opnå en strategisk overlegenhed, der bringer Ruslands sikkerhed i fare, “det være sig gennem Ukraines medlemskab af det USA-ledede NATO, det være sig gennem udstationering af amerikanske tropper, flytning af militær infrastruktur eller fælles NATO-manøvrer”. Indsættelsen af ​​amerikanske ballistiske missilforsvarssystemer i Polen og Rumænien er også “en torn i øjet” for Rusland. Rusland er overbevist om, at USA også kan bruge disse affyringsfaciliteter til at deaktivere russiske interkontinentale strategiske systemer og dermed bringe den strategiske nukleare balance i fare.

“Minsk II-aftalen spiller også en vigtig rolle, hvor Ukraine har forpligtet sig til at give den russisktalende befolkning i Donbass mindretalsrettigheder, som er standard i EU, inden udgangen af ​​2015 gennem en forfatningsændring med større autonomi for regionen . Der er nu tvivl om, hvorvidt USA og NATO var parate til seriøst at forhandle disse spørgsmål før det russiske angreb på Ukraine.”

»Angela Merkels seneste udtalelser bekræfter, at Rusland med Minsk-aftalerne bevidst blev ført bag lyset. Det kan man vurdere, som man vil, men det er et åbenlyst tillidsbrud og et spørgsmål om politisk forudsigelighed.”

Kujat udelukker muligheden for, at Ukraine kan generobre de “besatte områder” med yderligere leveringer af våben fra Vesten. Kujat citerer den amerikanske stabschef, general Mark Milleys synspunkt, om, at Ukraine har opnået det maksimale af, hvad det kunne opnå militært. Mere er ikke muligt. Derfor bør diplomatiske bestræbelser nu påbegyndes for at opnå en forhandlet fred.

Yderligere våbenleverancer til Ukraine vil “meningsløst forlænge krigen”, med “flere ofre på begge sider og den fortsatte ødelæggelse af landet”. De ville også betyde, at “vi vil blive trukket endnu dybere ind i denne krig”.