USA – et dyrt bekendtskab

Det har ikke været gratis for Danmark at holde sig gode venner med USA. Sanktionerne mod Rusland kostede det danske landbrug mange milliarder, og den forventede stigning i eksporten til Rusland er siden 2015 blevet halveret i stedet for den forventede fordobling.

Men det er ikke kun Danmark, det har måttet betale dyrt for USA’s sanktionspolitik over for Rusland. Det gælder de fleste europæiske lande. Det er således lykkedes USA at afspore en ellers lovende udvikling af samhandelen mellem Europa og Rusland.

Det er lykkedes USA at sætte en kile ind mellem EU og Rusland, og regningen på mange milliarder er sendt videre til de europæiske lande.

Et andet eksempel på, at bekendtskabet med USA koster dyrt er udviklingen i Mellemøsten. Her er det lykkedes USA med hjælp af ”villige” europæiske allierede at ødelægge tre suveræne stater,, Irak, Libyen og Syrien. Resultatet har været en massiv invasion af flygtninge, der har truet med at bringe EU ud af balance.

Nu har USA besluttet at stramme sanktionerne yderligere. Kinas FN ambassadør, Zhang Jun har opfordret USA til at hæve sanktionerne mod Syrien. De mange års økonomiske blokade, der har resulteret i en voldsom devaluering af den syriske møntfod og stigende priser, har medført store lidelser for det syriske folk, især kvinder og børn.

Nu har USA besluttet at stramme sanktionerne yderligere. De mange års økonomiske blokade, der har resulteret i en voldsom devaluering af den syriske møntfod og stigende priser, har medført store lidelser for det syriske folk, især kvinder og børn.

Kinas FN ambassadør, Zhang Jun har opfordret USA til at hæve sanktionerne mod Syrien, og agter at komme Syrien til undsætning med den nødvendige økonomiske hjælp til genopbygning, og Rusland har som bekendt sat en stopper for den udenlandske invasion af islamister, så Vestens forsøg på at gennemtvinge et regimeskift er løbet ud i sandet – bogstaveligt talt.

De mange millioner af syrere, der er flygtet fra krigen kan imidlertid ikke vende tilbage, så længe Syrien ligger i ruiner, så løsningen på et problem, der truer med at ødelægge EU, ligger lige for. Opgiv den ulovlige indblanding i et suverænt lands indre anliggender.
Europa kommer ikke uden om at forhandle med Assad om at indlede en normalisering af forholdet til Syrien for dermed bane vejen for, at de syriske flygtningen kan vende tilbage.

Nu har det kostet nok at danse efter den amerikanskes pibe.