EU er godt i gang med at ødelægge den græske økonomi

I slutningen af juni annoncerede de 19 finansministrene i EU afslutningen på den otte år gamle græske gældskrise, som skabte den dybeste krise i hele euro-strukturen til dags dato.

DET VAR FUP. EU-ministrene nægtede at reducere den græske statsgæld. I stedet besluttede de en destruktiv omlægning, hvor renter bare lægges til den eksisterende gæld, samme løsning som USA påtvang Latin-Amerika på 1980-erne.

Under den nye ordning vil forfaldsdatoen for tilbagebetaling av lån blive forlænget med 10 år. Den offentlige gælden er fortsat 180% af nationalproduktet, dvs. 340 milliarder euro, til trods for nedskæringer og reformer. EU bevilgede 15 milliarder euro ekstra i ny gæld for å “lette” overgangen.

Som en del av aftalen, har Tsipras-regeringen accepteret endnu flere besparelser, i form av højere skatter og reducerede pensioner inden årsskiftet. Grækenland har allerede den højeste officielle ledigheden i hele EU efter 8 år med besparelser. Siden krisen begyndte, er økonomien reduceret med 25%, ledigheden er på 20% og ungdomsledigheden over 40%. Pensioner og sociale velfærdsordninger er skåret ned med hele 70%.

Den forrige “rednings”-pakke på 86 milliarder euro ble vedtaget i 2015. Den resulterede i at Athens totale lån steg til 273,7 milliarder euro siden 2010. Nå er de over 300 milliarder euro.

Læs hele William Engdals arktikel (oversat til norsk) her: