Bidens appel om globalt diplomati lyder hult

Fra FN’s talerstol appellerede Biden fornylig til det globale diplomati og til nationer om “at arbejde sammen som aldrig før” for at løse en lang række presserende udfordringer, herunder negative klimaforandringer og pandemisk sygdom. Han havde endda den frækhed at fordømme dem, ”der misbruger FN-pagten ved at “trampe og vride [den] i jagten på nøgen politisk magt”.

I syv årtier siden FN blev dannet i 1945, har ingen anden nation været så ofte i krig som USA angiveligt for at bekæmpe kommunisme, bekæmpe terrorisme, forsvare demokrati og forsvare menneskerettigheder. Faktum er imidlertid, at ingen anden nation har overtrådt FN-pagten som USA med krige og aggressioner i hvert årti siden 1945.

Præsident Biden stod på talerstolen og erklærede: ”Jeg står her i dag og for første gang i 20 år er USA ikke i krig”. Biden fortsatte, “vi lukker denne periode med skånselsløs krig, vi åbner en ny æra med kompromisløst diplomati.”

I bare de seneste to årtier har USA målbevidst iværksat kriminelle krige og militære interventioner, ikke kun i Afghanistan, men også i det tidligere Jugoslavien, Irak, Libyen, Pakistan, Yemen, Syrien, Somalia og flere andre afrikanske nationer (drejebogen kan læses her: Project for a New American Century). Nogle af disse militære operationer fortsætter stadig som i amerikanske luftangreb mod Syrien, Irak og Somalia. Så hvad taler Biden om, når han siger “en æra med ubarmhjertig krig er forbi”?

Biden sagde, at “USA’s militære magt må være vores sidste redskab”. Han hævdede, at Washington “ikke søger en ny kold krig eller en verden opdelt i stive blokke.” Disse ord blev udtalt kun få dage efter, at han afslørede en ny militær alliance med Storbritannien og Australien – kendt som AUKUS – som har til formål at konfrontere Kina. Australien skal bevæbnes med atomdrevne ubåde for at slutte sig til amerikanske og britiske krigsskibe, der allerede er rettet mod Kina.

Bidens rosenrøde retorik rimer dårligt med hans administrations stigende fjendtlighed over for Kina. Under Biden har USA sendt flere krigsskibe til det sydkinesiske hav med henvisning til ”retten til at færdes frit på verdenshavene”.

Fredag ​​- to dage efter sin tale i FN indkaldte han til et topmøde med ledere fra Quad -nationerne i Det Hvide Hus, dvs. Australien, Indien og Japan. Quad er i lighed med AUKUS en militæralliance rettet kod Kina.

USA’s udenrigspolitik under Biden er en fortsættelse af politikken under hans forgængere Trump, Obama m.fl. Politikken er i det væsentlige en genoplivning af den kolde krig, der eksisterede med Sovjetunionen nu blot rettet mod både Kina og Rusland.

Kina og Rusland har begge gentagne gange fordømt, at USA og dets vestlige allierede fastholder den kolde krigs mentalitet i internationale forhold. Denne polarisering er afgørende for at retfærdiggøre amerikansk militarisme og imperialistisk adfærd. USA og dets NATO -allierede skal have fjender for at kunne retfærdiggøre deres overdrevne og uanstændige militarisme. Biden taler om, at “krigstiden” er slut, samtidig med at USA bruger omkring 778 milliarder dollars om året på sine militære styrker. Det gør talen om diplomati og samarbejde lidt hul.

Selvom USA har trukket sig ud af Afghanistan, forbereder de sig tydeligvis på den næste krig mod “stormagtsrivaler”, dvs. Kina og Rusland. Hvorfor danner Washington ellers ekskluderende militære blokke som AUKUS og Quad, hvis mål åbent er at isolere Kina?

Hvis Biden mente sin appel til globalt diplomati alvorligt, ville han indkalde til et topmøde med hovedaktørerne. Hvorfor sidder Biden ikke sammen med lederne af Rusland, Kina og andre medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd for at samarbejde om global sikkerhed? Den russiske præsident Vladimir Putin foreslog et sådant forum for over et år siden. Det er blevet ignoreret.

Biden har holdt ét topmøde med Putin, siden han indtog Det Hvide Hus. Det topmøde i Genève i juni varede i et par timer. Biden har endnu ikke haft et topmøde ansigt til ansigt med sin kinesiske pendant Xi Jinping. Indtil videre har de haft to telefonsamtaler på ni måneder. Skal dette være, hvad Biden mener med “en æra med vedholdende diplomati”?

Som med tidligere amerikanske præsidenter i deres adresser til FN, er talerne en fornærmelse mod almindelig intelligens. Amerikanske krige og aggression fortsætter ufortrødent. Den irrationelle fjendtlighed, som Washington og dens allierede konstant projekterer mod Moskva og Beijing, driver verden i krig, denne gang potentielt mod en atomkrig.

Først den dag, da en amerikansk præsident nedskalerer den massive amerikanske militarisme, afslutter ulovlig besættelse af andre lande, afslutter luftangreb og ødelæggende sanktioner mod andre nationer, afslutter irrationel og udokumenterede konflikt med andre nationer og begynder at arbejde for ubetinget og åben dialog blandt ligemænd baseret på gensidig respekt og FN -pagten, vil der være grund til at tro på appeller om diplomati.

https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/24/biden-appeal-for-global-diplomacy-un-rank-hypocrisy-travesty/