Hvem truer hvem?

NATO opruster for at imødegå trusler fra Rusland, men hvem er det egentlig, der truer hvem? Lad og kigge lidt på historien:

Gorbachev’s Perestsroika endte med at blive en Catastroika. Boris Jeltsin udførte som en anden Quisling det beskidte arbejde. Resultatet var en de facto amerikansk besættelse af Rusland, der førte det engang så stærke land ud i kaos, fattigdom, kriminalitet, korruption, mord, organiseret kriminalitet og social uro.
Da Putin afløste Boris Jeltsin, blev det indledningen til en proces, hvor Rusland rejste sig som en fugl Fønix af asken. I perioden 1999 til 2007 fik han genrejst økonomien, og resultatet var, at andelen af mennesker, der levede under fattigdomsgrænsen faldt fra 29% til 2%. Selvmordsraten faldt fra 19 pr 100.000 til 9. Den gennemsnitlige levealder steg fra 65 til 70 år.
Putin begrænsede de amerikansk støttede oligarkers magt, reducerede fattigdom og korruption og bekæmpede organiseret kriminalitet. Det russiske folk fik en del af deres stjålne værdier tilbage, herunder nationale ressourcer som olie og gas, der ellers var blevet overtaget af oligarker og vestlige selskaber. Skibsbygning, luftfarts- og bilindustri genvandt styrken. Produktion og eksport af fossil- og vandkraftenergi steg. Forsøget på at ødelægge den russiske industri blev afværget, og Rusland undgik at blive reduceret til råstofproducent på linie med andre tredjeverdenslande.

Rusland har nu genvundet sin militære styrke, senest demonstreret i Syrien. Ruslands støtte til den syriske regering har stukket en kæp i hjulet på USA’s fortsatte dominans.
Men NATO spøger stadig. Vesten snød Rusland, da man svigtede sit løfte om ikke at flytte NATO en tomme mod øst og tværtimod fik indlemmet hele Østeuropa. Og nu lover fredsprismodtageren Obama en firedobling af USA’s militærbudget i Europa, fra 800 mill USD til 3,4 mia USD.
Men Rusland har nogle “røde linier”, der ikke må overskrides. Georgien, Ukraine, Krim, Syrien. Hvis det sker, vil Rusland forsvare sig. Det ser vi nu. Er det en aggressiv adfærd, eller er det lovligt selvforsvar?