Venstres ledelse er en trussel mod det danske demokrati

En fri og uafhængig presse er en forudsætning for et velfungerende demokratisk samfund. Uden en fri presse der oplyser om faktuelle forhold, sociale og politiske problemer, er det umuligt for borgerne at vide, hvad der sker. Ikke blot hvad der er sandt og falsk – men simpelthen hvad der reelt foregår.
Venstretoppen har i årevis haft en uhyre problematiske opfattelse af forholdet mellem demokrati, journalistik og politik, som det er værd at fokusere på, hvis man skal forstå mediernes situation i dag herunder forstå en stor del af den information, man præsenteres for om dansk politik.

Læs hele artiklen i Kommunikationsforum: