USA en fredselskende nation…

En kongresrapport fra oktober 2015 viser, at USA i sin 240 år lange historie har været i krig og gennemført militære operationer i andre lande i 223 år. Se rapporten her >>>

Det har kostet millioner af menneskeliv og materielle ødelæggelser af ufatteligt omfang. Selv præsident Obama, der fik tildelt Nobels Fredspris har ført krig i alle sine 8 år i embedet.

Krige iværksættes stort set altid af hensyn til den nationale sikkerhed, men hvordan kunne fx Filippinerne, Honduras, Vietnam eller Irak true USA’s sikkerhed?

Invasionen af Filippinerne i 1899 kostede 10 procent af befolkningen livet og er blevet betegnet som follkemord. Irakkrigen har indtil nu kostet anslået 1 million mennesker livet og jaget millioner på flugt.

De seneste krige i muslimske lande er blevet ført som led i ”Krigen mod Terror”. Angrebet mod World Trade Center var en terrorhandling udført som reaktion imod den amerikanske udenrigspolitik. Det var ikke en stat, der udførte handlingen, men angrebet blev brugt som påskud til at angribe Afghanistan og siden Irak, Libyen , Syrien, Yemen – hvem bliver den næste?

Krigen mod terror skaber i sig selv terrorister og bliver dermed en evig endeløs krig.