Sanctions of Mass Destruction: USA’s krig mod Venezuela.

Lige siden Hugo Chavez kom til magten, har USA prøvet at vælte ham ved hjælp af sanktioner, kupforsøg og finansiering af oppositionspartier. I løbet af de seneste fem år har USA’s sanktioner afskåret Venezuela fra de fleste finansielle markeder, hvilket har medført at olieproduktionen er styrtdykket. Dermed er en af Venezuelas vigtigste indtægtskilder formindsket drastisk. Desuden er importen af fødevarer og medicin reduceret til et minimum med et alvorligt fald i levestandard til følge.

Kernen i denne sag er petrodollar. Før starten på det tyvende århundrede var værdien af penge knyttet til guld. Når banker lånte penge ud, var omfanget begrænset af deres guldreserver. Men i 1971 forlod USA med præsident Nixon guldstandarden. Nixon og Saudi Arabien blev enige om en olie-for-dollar-standard, som har ændret historiens gang og er blevet hovedårsagen til utallige krige om olie. Som følge af denne aftale måtte Saudi Arabien kun handle olie i dollar. Til gengæld forpligtede Saudi Arabien sig til at lade sin olieprofit flyde tilbage til USA. USA på sin side forpligtede sig til at forsyne den kongelige saudiske familie med militær beskyttelse og våben.

Denne petrodollar-aftale var nøglen til USA’s opstigning som verdens eneste supermagt, og trusler fra andre nationer om at underminere petrodollarsystemet kostede disse lande dyrt. I løbet af de seneste to årtier har Irak, Iran, Libyen og Venezuela truet med at handle deres olie i andre valutaer, og de er alle blevet udsat for lammende sanktioner

Petrodollaren har medført, at den amerikanske dollar er blevet verdens enerådende reservevaluta og dermed den valuta, al international handel skal afregnes i.

USA’s økonomiske sanktioner har siden Anden Verdenskrig dræbt flere mennesker end alle nukleare og biologiske våben tilsammen. United Nations Human Rights Council Special Rapporteur, Alfred de Zayas anbefalede for få dage siden Den internationale straffedomstol, ICC at iværksætte en undersøgelse af USA for at have begået krigsforbrydelser mod Venezuela.

Kilde