Sådan bliver de rigere rigere – og vi andre fattigere.

Siden 2009, da finansboblen bristede har den rigeste 1% i USA scoret 91% af den samlede indkomstfremgang, mens medianfamilie-indkomsten siden da hvert år er faldet 1-2%. For indkomster under medianen har faldet været endnu større. Næsten 100 mio lønmodtagere har haft faldende indkomster de senste 6 år.

Hvor er pengene blevet af?

Selskaberne har indkasseret historisk høje profitter – ikke ved fortjeneste på salg af varer og tjenester, men ved at spare først og fremmest på lønninger. Det gav de 500 største selskaber i USA en profit på ca 5.000 mia $

Dette enorme beløb fik aktionærerne udbetalt i hhv udbytte og i form af stigende aktiekurser som følge af buybacks, dvs. selskabernes opkøb af egne aktier. Siden 2009 er aktiekurserne tredoblet!

En ny forretningsmodel er ved at fortrænge den gode gamle, hvor virksomheder producerede ting og sager og udbetalte lønninger, der af lønmodtagerne blev brugt til at købe ting og sager. De tider er forbi. Der er ikke nok profit i den model. Næ det er en bedre forretning at spekulere i finansielle papirer, aktier, obligationer, derivater, fast ejendom osv. – eller som det hedder i Jesper Jensens sang om kapitalen: ”penge skaber penge – papir papir”. At der bliver færre til at købe tinge og sager tænker man ikke på.

General Eletric er en gammel virksomhed, der producerer ting og sager inden for mange brancher. Det går godt, så længe man kan klemme udbytte ud af dalende lønninger, men på sigt er der ikke nok profit i den form for virksomhed. GE forsøger at trække pinen ud ved at sælge ud af aktiviteter for at få kontanter til foretage buybacks for at støtte aktiekursen samt at betale udbytter.

Et selskab som Blackstone er et eksempel på fremtidens forretningsmodel. De tjener penge på rendyrket finansspekulation og opkøber GE-aktiver, som de så sælger igen med god fortjeneste. Hvem bryder sig om hvor profitten kommer fra, så længe den bare stiger. Lad os få nogen fede kursstigninger, buybacks og dividender. Vi skal nok nå at springe af vognen inden det går galt næste gang. Efter os syndfloden!

Men hvad med os andre?

Læs mere her>>>