Islamismen på fremmarch i Danmark

Bertel Haarder fører sig frem som en anden Don Qixote i kampen mod den islamiske radikalisering i Danmark. Nu skal vi igen se symbolpolitikken udfolde sig. Det kommer ikke til at virke. Det er nemlig ikke imamerne, der er problemet.

Som den franske journalist, Olivier Roy, skriver i The Nation: Problemet er ”ikke radikaliseringen af Islam, men islamiseringen af radikalismen.” eller sagt på en anden måde: Unge uden fremtidsudsigter er blevet en del af en stor og voksende protestbevægelse. De har tilfældigvis valgt at formulere deres protest i islamistiske vendinger, og derfor tror politikerne at løsningen skal findes i den måde, islam prædikes på fx i Grimhøj moskeen i Århus.

Det er helt ude i hampen. Den radikalisering, vi er vidner til i Europa, har ikke en parallel i USA: Her er de islamiske miljøer velintegrerede. Muslimerne er veluddannede, velhavende og aktive i det amerikanske samfund i modsætning til situationen i Frankrig og Belgien, hvor unge muslimer er blevet udstødt og marginaliseret – og derfor tyr til radikale løsninger.

At styrke kontrollen med de islamiske miljøer, moskeer og friskoler kommer ikke til at hjælpe – tværtimod.