Hybrid krigsførelse

Hvad har Rusland, Ukraine, Syrien, Iran, Yemen, Venezuela, Brasilien, Argentina, Sydafrika, og Kina til fælles?

De er krigsskuepladser i den nye kolde krig mellem USA og Rusland/Kina. En kold krig, der truer med at blive varm – måske endda med atomvåben.

Sovjetunionens sammenbrud og etableringen af en unipolær verden med USA som enehersker indvarslede en ny verdensorden. Mange håbede, at fredsdividenden nu kunne indfries. At verden ville blive et mere fredeligt sted. Det gik anderledes. Siden USA satte sig i føresædet, er millioner af menneskeliv gået tabt i håbløse krige i Mellemøsten og Afrika. Og økonomiske og politiske kriser præger store dele af verden.

Latinamerika oplevede i løbet af nullerne, at USA fik så travlt andre steder i verden, at den traditionelle kontrol med kontinentet gled USA af hænde. Det benyttede en række lande sig af. De valgte deres egen uafhængige vej og Latinamerika svingede til venstre med alt hvad dette indebar af fattigdomsbekæmpelse, økonomisk vækst og fremgang.

De tider er nu ved at være forbi. Latinamerika gik for vidt. De forsøgte sammen med Rusland og Kina at skabe en modpol til USA’s globale dominans, og det blev for stor en provokation for USA. USA følte sig geostrategisk og markedsmæssigt udfordret, og nok så vigtigt: De nye udviklingsbanker i Latinamerika og Asien truede den amerikanske dollars position som reservevaluta.

USA’s svar var Hybrid Krigsførelse. Kort fortalt er Hybrid Krig en ny form for krigsførelse, der benytter forskellige former for Soft Power – blød magt i form af propaganda og økonomisk og politisk destabilisering, netop de midler, vi har set i fx Ukraine, Syrien, Venezuela, Argentina, Brasilien, Sydafrika, Rusland og Kina (Hong Kong). Det er det samme mønser overalt. Propagandaen er det første skridt. Det gælder om at sætte dagsordenen, at ”frame” som det hedder på journalistsprog. Man framer landets leder, dvs. dæmoniserer ham/hende, som det skete med præsident Yanukovych i Ukraine, præsident Maduro i Venezuela, præsident Dilma Roussef i Brasilien m.fl.

Det er nemt at spotte en hybrid krig. Den føres aldrig mod USA’s venner, fx. Saudi Arabien. Den føres mod lande, der truer USA’s og den amerikanske dollars hegemoni.

Seneste eksempel på et vellykket propaganda-stunt så vi for et par dage siden på DR2, hvor Putin endnu engang blev dæmoniseret og i ramme alvor sammenlignet med en rotte, der var trængt op i en krog. Heldigvis har vi et Internet, hvor man kan læse, hvad det var for en gang propagandistisk makværk, seerne blev præsenteret for. Det er bare underligt, at DR ikke selv gør deres hjemmearbejde og checker hvad det er for noget bras, de sender.

Eller måske deltager DR helt bevidst i propagandakrigen? Det er i så fald en besynderlig form for Public Service!

Læs mere om hybrid krig her >>>