Hvordan Vesten misforstår Rusland

– en vigtig, læseopgave fra Nicolai Petro

Artiklen starter ved at beskrive det yderst negative billede af Rusland malet af de fleste vestlige kommentatorer. Dette billede, siger Petro, er ufuldstændigt. Der er faktisk mange mangler i Rusland, men under Putin har der også været enorme fremskridt. Fokusering helt på den ene side uden at nævne den anden skaber et forvrænget billede.

Petro fremlægger eksempler på hvordan Rusland adskiller sig fra det billede, der præsenteres i Vesten. Disse omfatter følgende:

Mere end ti millioner russere er involveret i en eller anden form for organiseret frivillig aktivitet, omkring ti procent af den voksne befolkning.

Flere af Ruslands største dagblade, som Vedomosti, Kommersant og Nezavisimaia Gazeta , er stærkt anti-Putin og når titusindvis af læsere. Novaya Gazetas hjemmeside alene giver mere end 20 millioner visninger om måneden. … kun tre procent af Ruslands hundrede tusinde medier er statsejede. Ruslands medieøkologi er således langt mere komplekst, end det almindeligvis antages.

Det var Vladimir Putin, der introducerede nøgleelementer i moderne strafferet til Rusland. Disse omfatter habeas corpus, et juvenilt retssystem, retssag, jury, advokater… domstolene slog ned kompensationsgrænser for statslig forsømmelighed, styrkede de sagsøgtes ret til diskulperende beviser

Lukkede retssager og forretlige centre er stort set elimineret, beskyttelse af privatlivets fred for enkeltpersoner udvidet, og 24.000 gratis juridiske hjælpecentre skabt. … Siden 2014 er antallet af sager, der er bragt på vegne af udenlandske virksomheder, tredoblet, mens domme til deres fordel er steget fra halvtreds til otteogtreds procent af det samlede beløb. … antallet af personer fængslet i Rusland er faldet med næsten fyrre procent siden 2001, og antallet af mindreårige i fængsel er faldet fra 19.000 til kun 1.000.

… Pensioner er steget ti gange siden 2000 … Den gennemsnitlige levealder er steget med mere end seks år til 72,6. …

Vestlige journalister kan ikke se disse ting, siger Petro, fordi de lider af ‘paradigmeblindhed’, som ligner det psykologiske træk kendt som ’tilgængelighedsperspektiv’. Ønsker at fortolke begivenheder i Rusland, tager de simpelthen det nærmeste tilgængelige paradigme, som de allerede ved – at Rusland ikke er i stand til demokrati – og se alt i lyset heraf.

“Amerikanerne,” siger Petro, “kan ikke tale om Rusland som et demokrati, fordi der ikke er nogen referenceramme for det russiske demokrati.”

I virkeligheden skriver Petro, ligger Putins magtbase ikke hos oligarkerne, men i det russiske folk. Enhver tilgang til Rusland, der overser dette, er simpelthen ude af kontakt med virkeligheden.

Læs hele artiklen her>>>