Ellen Brun er gået bort

Efter et langt og aktivt liv er Ellen Brun efter længere tids sygdom gået bort i en alder af 87 år. Hun og hendes mand, Jacques Hersh, fik stor betydning for forskning i internationale relationer og udvikling i Danmark og internationalt.

Hun blev født under kapitalismens største krise i 1930’erne. Som barn oplevede hun Anden Verdenskrig og sejren over fascismen og som teenager Den Kolde Krig mellem Sovjetunionen og Vesten. For den del af denne nye generation, som søgte efter en ny politisk kultur, var denne periode, hvor imperialismen afslørede sin grusomhed med krigen i Vietnam (og hele Sydøstasien) epokegørende.

Ellen Brun blev som barn af sin tid påvirket af den historiske udvikling. Hun formåede at udbrede forståelse for og viden om kampen mellem imperialismen og antiimperialismen og blev toneangivende. Hendes taler, foredrag og skrifter blev et stort aktiv for den antiimperialistiske kamp. Ligeledes indsatsen som medlem af Bertrand Russells krigsforbrydertribunal imod USA’s krig i Indokina.

Ellens mor blev enke med tre små børn. Hun oplevede, hvor vigtigt det var også for piger at få en uddannelse. Tresproglig korrespondent gav sikkerhed. Efter at have arbejdet og sparet op et par år læste Ellen sammenlignende litteratur på Københavns Universitet; senere på Sorbonne og i Wien. Her udviklede hun en interesse for specielt den marxistiske tilgang og metode.

I Wien mødte hun Jacques på den berømte café Hawelka, et populært mødested for intellektuelle og kunstnere. De var begge imod ægteskab, men måtte gifte sig, for at Jacques kunne få opholdstilladelse i Danmark. Hun og Jacques levede spartansk i mange år for at undgå otte til fire-jobs. De skrev artikler og holdt foredrag. Ellen medbragte sine opskrifter på grønsagssuppe, når de blev indkaldt til skattevæsenet, som ikke ville tro på deres lave indkomst.

De skrev og arbejdede sammen hele livet og fik på usædvanlig måde begge doktortitlen, nemlig ved at få det fælles værk om udviklingsstrategi med udgangspunkt i Nordkorea antaget som doktorgrad.

Dette makkerpar fik afgørende betydning for forståelsen af de store globale modsætninger i verden. Deres bog “Kapitalismens Udviklingssystem” var meget brugt på universiteter og folkehøjskoler.

De rejste sammen. I Nordkorea, Vietnam og Kina. På de lange togrejser spillede de kinesisk skak, til stor undren for medrejsende.

Fra slutningen af 1960’erne var Ellen medredaktør på det toneangivende magasin,Politisk Revy.

Til forskel fra mange andre akademikere skrev og talte Ellen enkelt og forståeligt, men, som hun sagde, var hun og Jacques nødt til at bruge en del vanskelige ord i deres skrifter, for ellers blev de ikke taget alvorligt.

Hun kunne få folk til at lytte. Hverken højtaler eller megafon var nødvendig, når hun under Vietnamkrigen talte foran Den Amerikanske Ambassade. Alle ville høre Ellens tale.

Hun underviste i kultursociologi på Den Internationale Højskole i Helsingør, men tog sig også af sine elevers politiske og kulturelle dannelse. Ved 1.maj-fejringen på højskolen var Ellens vinkel, hvordan arbejderne for første gang i 1890 kom op fra minerne, ud af fabrikkerne og så dagslyset. Hun var en fremragende underviser, som kunne formidle Keynes, “den usynlige hånd” (Adam Smith) og komparative fordele, så alle begreb det.

Hun havde også humor. På højskolen var det rutine, at elever og lærere vaskede op efter måltiderne. Kvinderne opdagede, at mændene havde en tendens til at sive fra køkkenet, inden alt var færdigt. Ellen foreslog kønsopdelte opvaskehold, og sådan blev det. Kvindebevægelsen havde sat sine spor.

Hun var i en lang årrække sammen med Jacques Hersh tilknyttet Center on Development and International Relations på Aalborg Universitet (DIR).

Ellen er død, men hun satte sig spor i samfundsforskningen. Hun lever videre i vor erindring og blev en af venstrefløjens og antikapitalismens mest trofaste forkæmpere.

 

Faktaboks:

ELLEN BRUN
23. marts 1933 – 25. oktober 2020.
Dr.scient.soc.
Har studeret på Københavns Universitet, på Sorbonne i Paris samt på Wiens Universitet.

Har sammen med Jacques Hersh udgivet flere bøger blandt andet “Kapitalismens
Udviklingssystem” og “Kulturrevolution i Kina”.

Var aktiv i bevægelsen mod Vietnamkrigen og medlem af Dansk Bertrand Russell Råd, der støttede afholdelsen af Russell-tribunalet i Roskilde.

Aktiv skribent på Politisk Revy og senere medstifter og redaktør af tidsskriftet SALT.

Ellen Brun og Jacques Hersh skrev også artikler til det internationale magasin Monthly Review.

Hun var sammen med Jacques Hersh tilknyttet Center on Development and International Relations på Aalborg Universitet (DIR).

Var blogger på Arbejderen fra juni 2015 til marts 2019, hvor Ellen Brun desværre stoppede på grund af sygdom.  Læs Ellen Bruns sidste blog USA’s imperialistiske repertoire!. Her er der også links til andre af Ellen Bruns blogs.