Derfor ønsker Rusland ikke at invadere de baltiske – eller nogen som helst andre lande

Her er et par gode grunde:

1: Rusland har et BNP på størrelse med Italien. Rusland har ikke råd til at føre krige.

2: USA og NATO bruger tilsammen mere end ti gange så meget på militær som Rusland: ca. 900 mia USD mod Ruslands ca 70 mia USD

3: Rusland har baser i alt 8 baser eller militære installationer i 8 lande
Storbritannien har 10 baser eller militære installationer i 10 lande
USA har 587 baser eller militære installationer fordelt på 35 lande over hele jorden. Rusland er totalt omringet lige fra Thule basen i Grønland, til en lang række europæiske lande herunder Norge, Tyskland og de baltiske lande. Desuden Tyrkiet og Mellemøsten plus en række lande i Centralasien, Asien, Østasien og Afrika.

Og hvad skulle motivet være for en militær ekspansion?

1: Større landområde
Næppe. Rusland er allerede jordens største land i udstrækning med 17 mio kvadratkilometer og er tyndt befolket. Og landet har uhyre naturressourcer inden for sine nuværende grænser, så Rusland har ikke brug for at blive større

2: For at udvide befolkningen
Rusland har et befolkningsunderskud, men det betyder ikke, at Rusland har brug for flere mennesker.
Rusland har ikke brug for en fjendtlig befolkning. Rusland har ikke brug for arbejdsløse ukrainere eller baltere. Rusland har oplevet en massiv tilstrømning af højtuddannede ingeniører, militær-industrielle specialister, læger osv, som oplevede, at deres arbejdspladser i Ukraine og de baltiske lande kollapsede, da disse lande afskar forbindelsen til Rusland, og dermed fjernede eksistensgrundlaget for en stor del af økonomien.

Ukrainere og andre uden særlige kvalifikationer er allerede strømmet ind i Rusland, og Rusland har ikke brug for flere til at rense toiletter,

3: Geostrategiske grunde
Hvad med adgang til de baltiske havne, og gasledningen gennem Ukraine. I sovjettiden var disse en del af den sovjetiske infrastruktur, men siden balterne meldte sig ud af Sovjetunionen, er denne infrastruktur skrumpet ind, I stedet har Rusland udviklet sin egen infrastruktur og har i dag en større havnekapacitet end under Sovjettiden. Dertil kommer de to nye gasledninger North Stream gennem Østersøen og og South Stream gennem Tyrkiet.

4: Revanchisme.
Ifølge Hillary Clinton/Zbigniew Brzezinski er Rusland revanchistisk og ønsker at genetablere det sovjetiske imperium.
Mange russere har gode minder fra sovjettiden, men det betyder ikke at de ønsker krig for at genvinde de tabte landområder. Russerne ønsker ikke at blive indblandet i flere krige. Det er nok snarere Vesten, der med sin udvidelse af NATO helt frem til den russiske grænse har optrådt revanchistisk.

Putin har ganske rigtigt kaldt Sovjetunionens sammenbrud for en tragedie. Takket være Vestens efterfølgende støtte til indførelse af røverkapitalismen under Jeltsin, medførte det store lidelser for millioner af russere.

5: Megalomania – storhedsvanvid
Ønsker Rusland at genindtræde i kredsen af stormagter efter kollapsen af Sovjet? Rusland har allerede flere gange sat foden ned overfor de tiltagende vestlige provokationer i modsætning til de øvrige europæiske lande, der konkurrerer om at være mest følgagtige over for USA politik.

Russerne ønsker, at deres land skal blive mere velstående og magtfuldt, men det betyder ikke, at de ønsker at etablere et verdensherredømme a la USA, der blander sig i enhver konflikt over hele kloden. Rusland opgav allerede i 1924 drømmen om en verdensrevolution. Stalin skaffede sin revolutionære rival, Trotskij af vejen og lancerede strategien om socialisme i ét land.

6: Krig som et middel til at tøjle kritik af Putin
Det er et gammelkendt kneb, som fx blev brugt med stor succes, at Margaret Thatcher, der med en katastrofalt lave opinionstal i 1982 indledte Falklandskrigen og dermed vendte opinionen. Putin har ikke brug for den slags kneb. Han er allerede selv efter sin meget kritiserede pensionsreform en af verdens mest populære statsmænd både i og uden for Rusland, og den russiske økonomi er stik imod USA’s forventning blevet styrket.

Rusland har ikke brug for – endsige råd til nogen som helst militære eventyr. Rusland har brug for fred til at videreudvikle sin økonomi.

Rusland har lidt nok på grund af krige, lige fra 1. Verdenskrig, den vestlige invasion efter revolutionen i 1917, til 2. verdenskrig, der alene kostede 27 millioner sovjetborgere livet.