At overvinde fjenden uden kamp

Sun Zi kinesisk general og militærstrateg. 544-496 f.Kr.

Hybrid krig er en militærstrategi, der har til formål at opnå bestemte politiske mål. Hybrid krig blander konventionel krigsførelse og cyberkrig med andre metoder så som destabilisering af økonomien, propaganda, fake news, diplomati, jura og indblanding i valghandlinger. Som Henry Kissinger sagde før kuppet i Chile i 1973: ”Let the economy scream”

USA er suverænt det land, der på denne måde har interveneret i flest lande i verden, men andre lande, fx Rusland og Kina benytter også hybrid krigsførelse.

Det geniale ved denne form for strategi er, at den kan pakkes pænt ind i propaganda, så den næsten forbliver usynlig. Det gør sig fx. gældende i den aktuelle ”krig” mellem USA og Kina, hvor Danmark deltager på USA’s side.

Når danske medier mere eller mindre kritikløst viderebringer historier om koncentrationslejre i Xinjiang, demonstrationer i Hong Kong eller Huawei som mulig spioncentral skal man huske hvilken sammenhæng de indgår i, og hvilke motiver der kan ligge bag.